Privacy- en cookiebeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en
overeenkomsten met,

Anatefka dakreanovatie en onderhoud
Trawlerstraat 23
5237PN ’s-Hertogenbosch
Kvk nummer: 50287737
Versie: 30-05-2018 versienummer 1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies
doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder
lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst
(bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet
mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Anatefka dakrenovatie en onderhoud in
bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Anatefka dakrenovatie en onderhoud gebruikt
uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Anatefka
  dakrenovatie en onderhoud, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van
deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of
moeten doen.

Gegevensbeveiliging

De Werkende Website gaat zorgvuldig om met de verwerkte gegevens, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de
toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het
bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw
device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device.
De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van De werkende website of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
  (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
  (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.
Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden
opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt
gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

 • addthis.com
 • dewerkendewebsite.nl
 • www.dewerkendewebsite.nl
 • doubleclick.net
 • linkedin.com
 • vimeo.com
 • player.vimeo.com

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat
wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze
campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • google.com

Advertentie cookies

Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u
kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken
de volgende advertentie cookies:

 • google.com

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse
social mediakanalen maken wij gebruik van de volgende cookies:

 • www.facebook.com
 • twitter.com
 • linkedin.com
 • google.com

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen
dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte
instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig
gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde
periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er
ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is
verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is
niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U kunt Anatefka dakrenovatie en onderhoud verzoeken deze gegevens te wijzigen, te
verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen
via een e-mail info@anatefka-dakbedekking.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen
via 073-6497231 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om
deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.