Schoorsteenveger


Zoekt u een schoorsteenveger?
Anatefka is een gecertificeerd bedrijf voor schoorsteenvegen. Wij doen dit door heel Nederland.

Waarom moet u uw schoorsteen vegen?

Jaarlijks telt Nederland ruim 2000 grote en kleine schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud. Bij het stoken(verbranden) van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag.
Vaste brandstoffen, zoals hout en kolen, zorgen voor meer vervuiling. Uit de rook kan creosoot ontstaan, een aanslag die kan branden en een schoorsteenbrand tot gevolg kan hebben.

Regelmatig de schoorsteen laten vegen is daarom belangrijk.
Bovendien controleert de veger de schoorsteen op scheuren en/of loszittende delen.